وبلاگ

 • علیرضا معیری
  رئیس هیأت مدیره مؤسسه:
  بایدن با زبان تکریم و نه تهدید با ایران سخن بگوید

  فشارها و تحریم‌های آمریکا هرچند خسارت‌هایی را به ایران وارد کرد اما موجب عقب‌نشینی تهران نشد بنابراین بایدن با زبان تکریم و نه تحریم با ایران سخن بگوید و رفتار کند.

 • رونمایی از ترجمه کتاب
  ادیان در خدمت انسان است

  این اثر مجموعه ای از گفتار‌ها و مقالات امام موسی صدر در مجلدی با عنوان «ادیان در خدمت انسان» با ترجمه میرکو کولئونی به زبان ایتالیایی آماده انتشار است. ویرایش این اثر را رافائل مائوریللو بر عهده داشته است.

 • امام موسی صدر
  شریف لک زایی
  امام موسی صدر و الزامات گفت و شنود

  آزادی،‌ در صدر عناصر و الزامات گفت و شنود جای دارد. در اهمیت آن همین بس که سید موسی صدر آن را برترین ساز و کار فعال کردن همه توانایی‎ها و ظرفیتهای انسانی شمرده است.

 • گفتگو
  حسام مناهجی
  باختین و نظریه گفتگو

  گفتگو در معنای خاص آن فقط یک گفتگوی ساده بین دو شخص نیست، بلکه نوعی هستی شناسی است که از رهگذر وجود «دیگری»، «خود» معنادار می‎شود.

 • دکتر علی اصغر مصلح
  دکتر علی اصغر مصلح
  درک ما از «دیگری» تابع درک ما از فرهنگ مدرن است

  مسئله زیستن با دیگران و تأثیر آن بر تمام ابعاد فرهنگ مطرح است. پیدایش فرهنگ مدرن باعث تحولی اساسی در تاریخ بشر شده و تلقی از دیگری وارد مرحله جدیدی شد.

 • دکتر علی اصغر مصلح
  دکتر علی اصغر مصلح
  خاستگاه، بینش و فلسفۀ میان‌فرهنگی

  در گفتگو بازنده‌ای نیست. همه اطراف گفتگو از آن بهره‌مند می شوند. هر کس که آگاهانه وارد گفتگو شد آگاهانه بهره می گیرد. اما آن کس که از سر اکراه هم وارد گفتگو شد باز بدون آنکه خود بداند از گفتگو نفع خواهد برد.

 • با دیگری
  نگاهی به کتاب «با دیگری»
  توپوگرافی «با دیگری»

  با مطالعه کتاب متوجه می‌شویم که دغدغه اصلی مولف بسیار متمرکز بر مفاهمه و تلاش برای نشان دادن ضرورت، امکان و شرایط مفاهمه در جهان امروزی است.

 • دکتر محمدرضا بهشتی
  دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی
  اخلاق، در نسبت با «دیگری» معنا می‌یابد

  متأسفانه جایگاه «فلسفه اخلاق» به لحاظ فهمی که در مناسبات انسان‎ها و جوامع با یکدیگر دارند، در جهان امروزی بسیار کمرنگ است و این مسئله در کشور ما بیشتر نمود پیدا کرده است.

 • دکتر هادی خانیکی
  دکتر هادی خانیکی
  گفت و گو با خویش، گفت و گو با دیگری

  گفت‎وگوی میان تمدنها و فرهنگها را باید بیش و پیش از «دیگری» در میان «خویش» مبنا قرار دهیم. و همانطور که آیین مقدس ما گفته است، سینه‎ها را گشاده کنیم، گوش را بگشاییم تا از گنگی و زبان پریشی به درآییم.

 • دکتر محمدرضا بهشتی
  دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی
  صلح و حقیقت در گفتگوی ادیان الهی

  یکی از مفاهیمی که از دیرباز با مفهوم صلح گره خورده، مفهوم حقیقت است. تمسک به حقیقت از جانب اطراف درگیر در منازعات از یکسو و مسئله مبتنی بودن صلح بر حقیقت به‎عنوان شرایط پایداری آن، دو زمینه هستند که به‎طور سنتی این مفاهیم را با یکدیگر پیوند می‎زنند.