اندیشه

دکتر داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی

فلسفه اسلامی یک فلسفه میان فرهنگی است

آشنایی با تجدد و اصول آن و درک وضع توسعه نیافتگی حتی از جهت اخلاقی نیز ضرورت و اهمیت دارد. این درک شاید مقدمه ای برای گشایش افقی در جهان پر از کدورت و تیرگی و دشمنی و هول و خطر باشد و من که خود را گهگاه در زمره ارسطوییان می بینم به پیروی از استاد معتقدم که جهان کنونی بیش از هر چیز به کیمیای نایاب دوستی نیاز دارد.

گفتگوهای فرهنگی
دکتر محسن الویری

گونه شناسی جریانهای فکری ایران و عرب؛ گام نخست برای گفتگو

آنچه امروزه در جهان اسلام می‎ گذرد شاید تلخ‎ ترین و دردآورترین رویدادی است که در دو قرن اخیر در میان امت اسلامی رخ نموده است. اندیشمندان، دولت مردان، علمای دین، هنرمندان، دانشگاهیان، و نخبگان به گونه‎ های مختلف از این درد و رنج سخن گفته ‎اند و نگرانی خود را از ادامه وضعیت کنونی بیان کرده ‎اند.

ارتباطات میان فرهنگی
دکتر حسین رضی

ارتباطات میان فرهنگی (تاریخ، مفاهیم و جایگاه)

در حوزه ‎هایی همچون ارتباطات میان فرهنگی پیچیدگی کار بسیار است. از این رو، بیان دقیق و ارائه تعریفهای مناسب از مفاهیم این حوزه، لازم می‎ نماید تا علاوه بر رفع ابهام و پیچیدگی بحث، موجبات طرح این رشته در میان دیگر رشته‎ های علمی فراهم آید، و رویکرد خاص این حوزه - که آن را از دیگر حوزه ها متمایز می‎ سازد و به آن هویت می‎ بخشد - بیان شود.

دکتر علی اصغر مصلح
دکتر علی اصغر مصلح

درک ما از «دیگری» تابع درک ما از فرهنگ مدرن است

در کشوری مانند ایران که یک گذشته تاریخی دارد تلقی از دیگری وابسته به معناهای انواع دیگری در دنیای امروزی شده است. تلقی از دیگری حاصل تفکر فلسفی نیست بلکه حاصل تجربه زیست است و ما وقتی در یک دایره خاص با دیگری‎ های مشابه روبه رو هستیم، نمی‎ توانیم تصوری از دیگری‎ های موجود در فرهنگهای دیگر داشته باشیم.


گفتگو
حسام مناهجی

باختین و نظریه گفتگو

باختین مفهوم گفتگو یا گفتگویی را بیشتر بسط می‌ دهد و استدلال می‎ کند، که تمام کلمات و یا گفته‎ ها به سوی پاسخی و واکنشی جهت دارند. در مکالمات روزمره، کلمات از طریق قرار گرفتن در نظام مفهومی شنونده درک می‎ شوند و سرشار از اهداف معین و تأثرات احساسی‎ اند و با آنها مرتبط ‎اند. در نتیجه فهم یک گفته از پاسخ شنونده به آن جدایی ناپذیر است.

ارتباطات میان فرهنگی
قاسم کرباسیان

ارتباطات میان فرهنگی

ارتباطات میان فرهنگی، به‌عنوان فرایند مبادله اندیشه ‌ها، معانی و کالاهای فرهنگی میان مردمانی از فرهنگهای مختلف، بین آن دسته از مردم اتفاق می‌ افتد، که ادراکات و سیستم های نمادینشان به اندازه کافی مجزّا هستند. در اینگونه از ارتباط، بین دو طرف ارتباط، هیچگونه علقه فرهنگی وجود نداشته و یا طرفین، دارای پیوندهای فرهنگی ضعیفی هستند.

با دیگری
دکتر علیرضا دهقانی

توپوگرافی «با دیگری»

کتاب «با دیگری» این نوید را می دهد که با «استادی از اهالی فلسفه» روبه‌رو شده ایم که دیگر دغدغه دانشگاهی صرف ندارد و سعی می کند تا در «میانه» اندیشه کند: «میانه فرهنگها»، «میانه متفکرین»، «میانه رشته ها» و شجاعت این را دارد که «دعوت به گفتگو» کند و بر «صرف تحقق گفتگو» تاکید کند و «با پروا توجه دمادم به نسبت قدرت و حقیقت» را یادآور شود.

دکتر محمدرضا بهشتی
دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی

اخلاق، در نسبت با «دیگری» معنا می یابد

فلسفه اخلاق وقتی معنا می یابد که نسبت با دیگری به نحوی باشد که دیگری نه به عنوان موجودی در تقابل با ما و محدود‌کننده ما باشد بلکه ما او را به عنوان خود ببینیم. در اینجا این سوال را باید از خودمان بپرسیم که آیا در تعریف ما از خودمان دیگران هم جایی دارند. اگر چنین چیزی وجود نداشت در مقابل دیگران شکننده خواهیم بود.