هیأت اجرایی

پیمان رئوفی
دکتری روانشناسی
کنشگر بین المللی حقوق بشر
مدیر دفتر مؤسسه در آمریکا / کالیفرنیا

رضا اسکندر
دکتری سینما
استاد دانشگاه ملی لبنان
مدیر دفتر مؤسسه در لبنان / بیروت

سید محمد سیدی
دکتری سیاستگذاری عمومی
پژوهشگر حوزه ادیان
مدیر کارگروه گفتگوهای ادیان و مذاهب

منوچهر اکبرلو
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
نویسنده و منتقد
مدیر کارگروه ارتباطات فرهنگی

اسماعیل فیروزی
کارشناسی ارشد نمایش
کنشگر هنری و مددکار اجتماعی
مدیر کارگروه ارتباطات هنری

میثم جبلی
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
فیلمساز و مترجم
مدیر کارگروه ارتباطات رسانه ای

میثم جبلی
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
فیلمساز و مترجم
مدیر کارگروه ارتباطات رسانه ای

محبوبه صوفی
کارشناسی ارشد ادبیات و زبانهای باستانی
پژوهشگر
مدیر کارگروه آموزش حقوق شهروندی
محسن سهرابی
کارشناسی ارشد مدیریت سیستم
پژوهشگر
مدیر طرح و توسعه

فائزه آقاشاهی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
روانشناس و کنشگر اجتماعی
مدیر سازمان داوطلبان

محمد محمودی
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
پژوهشگر
مدیر روابط عمومی

یاسر باقری
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی
کنشگر فرهنگی و اجتماعی
مدیر اداری و پشتیبانی

این یک دعوت است!


مؤسسه بین المللی گفتگوهای فرهنگی از فعالان و علاقمندان به فعالیتهای بشردوستانه در زمینه های حقوق شهروندی، صلح جهانی و توسعه پایدار در داخل و خارج از کشور در قالب سازمان داوطلبان دعوت به همکاری می کند.