درباره ما

سلامی چو بوی خوش آشناییگفتگو در جهان یعنی گفتگوی همه ملتها و ملیتها با یکدیگر و گفتگو می‌تواند زمینه‌ساز توسعه، صلح و دوستی و آرامش برای جهان باشد.

ارتقاء و توسعه فرهنگ گفتگو در عرصه های‎ فرهنگی، اجتماعی، هنری و علمی و همچنین توسعه مناسبات و فراهم‌‎سازی امکان ارتباط و گفتگوهای مستمر و سازنده میان فرهیختگان و اندیشمندان ایران و سایر کشورهای جهان و بهره‌‎برداری بهینه از ظرفیت نهادهای مدنی به منظور همگرایی میان ملتها برای رسیدن به صلح جهانی و توسعه پایدار مأموریت مؤسسه بین‎‏ المللی گفتگوهای فرهنگی است.

بر همین اساس این مؤسسه تلاش می‎ کند با گسترش گفتگوها و ارتباطات فرهنگی بین اندیشمندان ایران و سایر کشورها زمینه‎ ساز صلح جهانی باشد.

شعار مؤسسه، این جمله زیبای امام موسی صدر است که گفت: راهی جُز گفتگو نیست!

ابراهیم ترکی / رئیس مؤسسه

همدلی و هم زبانیلغت دیالوگ (گفتگو) از واژه های یونانی «دیا» و «لوگوس» برگرفته شده است که اولی به معنای «از طریق» و دومی به معنای «معنی» است. در اصل، دیالوگ یا گفتگو «جریان داشتن معنی» است.

با گفتگو، زبان مشترک پیدا می شود، با زبان مشترک، فکر مشترک شکل می گیرد، و با فکر مشترک، رویکرد در برابر مسائل پدید می آید؛ از این رو، در نهایت، حاصل گفتگو، همدلی و هم زبانی است.

گفتگو هدفمند است، از این رو هر گفتنی، گفتگو نیست. پرسه زدن در وادی گفتار و بیهوده گری کلامی با گفتگو، که باید دارای دقت و تأمل و قاعده باشد، تفاوت دارد. هدف گفتگو یافتن پاسخ برای یک مسئله نظری و رفع یک مشکل عملی است که همگان با آن مواجه اند یا بر سر آن توافق دارند. از این رو گفتگو در پی اثبات برتری یکی بر دیگری از طریق ساکت کردن او نیست. گفتگو بر خلاف جر و بحث بر «فهم و نقد» استوار است، نه بر «حمله و دفاع». گفتگو «سخن گفتن واقعی» است و «گوش سپردن واقعی» از این رو با سکوت نسبتی وثیق دارد.

گفتگو نشانه ای از میزان عقلانیت و پختگی کنشگران اجتماعی و سیاسی است و هر اندازه عقلانی تر عمل کنند، گستره و قدرت گفتگو بیشتر خواهد بود و هرچه دایره گفتگو گشوده تر باشد، عقلانیت و پختگی نیز در جامعه بیشتر جا خواهد داشت. به هر رو رنج دیرپای جامعه ما از تنگی و ناپایداری فضا و فرهنگ گفتگوست و ذهن و زبان ما در این روزگار چنانکه باید و شاید با گفتگو در افق معنایی آن سازگار نیست.

هادی خانیکی / استاد دانشگاه علامه طباطبایی
اهداف مؤسسه:

- گسترش ارتباطات و گفتگوهای فرهنگی میان ایران و سایر کشورهای جهان؛
- معرفی میراث و آثار فرهنگی ایران به سایر فرهنگها و تمدنها در قالب فعالیتهای مردم نهاد؛
- تلاش برای توسعه حقوق شهروندی، صلح جهانی و فعالیتهای بشردوستانه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

رسالت سازمانیمؤسسه بین‏ المللی گفتگوهای فرهنگی؛ سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که با توجه به اشتراکات دینی و تاریخی فراوان بین ملتها، پیوندهای ناگسستنی فرهنگی و در آمیختگیهای زبانی برای گسترش ارتباطات و گفتگوهای فرهنگی و در نتیجه رسیدن به صلح جهانی و توسعه پایدار در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی تلاش می کند.

این مؤسسه در پی آن است تا با گسترش ارتباط با فرهیختگان، اندیشمندان، ادبا، شاعران و هنرمندان جهان در گونه های مختلف هنری، توجه به آموزش زبان فارسی، ترجمه آثار فرهنگی و هنری و همچنین برگزاری نشستهای تخصصی بین علما، نخبگان، هنرمندان و فعالان مدنی ایران و سایر کشورها زمینه ساز همدلی و همگرایی بین ملتها باشد.

برقراری ارتباط مستمر و تعامل علمی و پژوهشی با مراکز دینی، علمی، فرهنگی، ادبی، هنری و رسانه ای معتبر بین المللی در چارچوب همکاریهای دوجانبه یا چندجانبه با دیگر کشورها و همگام با سایر سازمانهای دولتی، غیردولتی و بین المللی، در صدر فعالیتهای مؤسسه قرار دارد.

خط مشی اجرایی  • برگزاری نشستهای تخصصی بین علما، نخبگان، هنرمندان و فعالان مدنی ایران و سایر کشورها؛
  • برقراری تعامل با مراکز دینی، علمی، فرهنگی، ادبی، هنری و رسانه ای معتبر بین المللی؛
  • برگزاری همایش، کارگاه، دوره آموزشی، برپایی نمایشگاه و فعالیتهای علمی و پژوهشی؛
  • فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای و تولید محصولات فرهنگی و هنری در ایران و سایر کشورها؛
  • آموزش زبان فارسی و ترجمه و انتشار آثار ادبی، فرهنگی و هنری از فارسی به سایر زبانها و بالعکس؛
  • معرفی آثار نویسندگان، شاعران و هنرمندان ایرانی و سایر ملل برای آشنایی بیشتر بین فرهنگها و تمدنها؛
  • برگزاری تورهای ایرانگردی و جهانگردی برای نخبگان، اندیشمندان و جامعه مدنی ایران و جهان؛
  • راه اندازی مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و رسانه ای در داخل و خارج از کشور؛
  • انجام فعالیتهای بشردوستانه برای توسعه حقوق شهروندی و رسیدن به صلح جهانی.