سازمان داوطلبان

این یک دعوت است!مؤسسه بین المللی گفتگوهای فرهنگی از فعالان و علاقمندان به فعالیتهای بشردوستانه در زمینه های حقوق شهروندی، صلح جهانی و توسعه پایدار در داخل و خارج از کشور در قالب سازمان داوطلبان دعوت به همکاری می کند.

علاقمندان به همکاری داوطلبانه با مؤسسه بین المللی گفتگوهای فرهنگی می توانند با تکمیل فرم همکاری دعوت این مؤسسه را پذیرا باشند.

فرم همکاری