رویدادها

علیرضا معیری
رئیس هیأت مدیره مؤسسه:

بایدن با زبان تکریم و نه تهدید با ایران سخن بگوید

فشارها و تحریم‌های آمریکا هرچند خسارت‌هایی را به ایران وارد کرد اما موجب عقب‌نشینی تهران نشد بنابراین بایدن با زبان تکریم و نه تحریم با ایران سخن بگوید و رفتار کند.

رونمایی از ترجمه کتاب

ادیان در خدمت انسان است

این اثر مجموعه ای از گفتار‌ها و مقالات امام موسی صدر در مجلدی با عنوان «ادیان در خدمت انسان» با ترجمه میرکو کولئونی به زبان ایتالیایی آماده انتشار است. ویرایش این اثر را رافائل مائوریللو بر عهده داشته است.

امام موسی صدر
دکتر هادی خانیکی

امام موسی صدر، امام گفتگوهاست

امام موسی صدر به خاطر فرجام رازآلودش مورد توجه قرار گرفته است، صدر با اتکا به اندیشه گفت‌وگو و به اصطلاح با یک توانمندی توانست ساختارها و شهروندان را ارتقا دهد.

با دیگری
معرفی کتاب

با دیگری؛ اثر دکتر علی اصغر مصلح

نزدیکی رابطه فرهنگ اسلامی با فرهنگ غربی لزوما به معنای همواربودن راه گفتگوی میان دو نیست. رابطه‎های گذشته، گاه نتیجۀ عکس دارد و خود منشا درگیری‎هاست.


این اثر مجموعه ای از گفتار‌ها و مقالات امام موسی صدر با عنوان «ادیان در خدمت انسان» توسط میرکو کولئونی به زبان ایتالیایی ترجمه شده است و ویرایش آن را رافائل مائوریللو بر عهده داشته است.

رونمایی از ترجمه کتاب

ادیان در خدمت انسان است

دکتر رافائل مائوریللو، شیعه شناس و محقق ایتالیایی: متفکرانی چون امام موسی صدر، آیت الله بهشتی و آیت الله مطهری همگی بر ضرورت گفتگو تاکید داشتند. ما باید به اندیشه های آنها بازگردیم. این متفکران به ویژه امام موسی صدر، از مهمترین متفکران معاصر هستند و برای من ضرورت گفتگو و تاکید بر جایگاه اسلام را به عنوان دین تبیین کردند.  

دکتر کارلو چرتی، رایزن فرهنگی سابق ایتالیا در ایران گفت: امام موسی صدر ایرانی بوده و در قم به دنیا آمده بود. در فکرش این نبوده که قم مرکز شیعه است و در حالیکه سعی می کرده به گفتگو با ادیان مختلف می پردازد. موسی صدر نشان می دهد همه اقوام مختلف کنار هم قوی هستند.  

دکتر محمدرضا زائری نیز گفت: ما ایرانیها هیچگاه در طول تاریخ مانند امروز در معرض مواجهه با «دیگری» نبوده ایم. در این بزنگاه تاریخی که ارتباط با «دیگری» برای ما اهمیت پیدا کرده، اندیشه امام موسی صدر و کتاب «ادیان در خدمت انسان» باید به کتاب بالینی ما تبدیل شود. این کتاب به ما می آموزد که چگونه بدون حذف خودمان با دیگری دیالوگ کنیم. فقط در این حالت است که دیالوگ و گفتگو، سازنده و رشد دهنده می شود... 

امام موسی صدر
شریف لک زایی

امام موسی صدر و الزامات گفت و شنود

آزادی،‌ در صدر عناصر و الزامات گفت و شنود جای دارد. در اهمیت آن همین بس که سید موسی صدر آن را برترین ساز و کار فعال کردن همه توانایی‎ها و ظرفیتهای انسانی شمرده است.

گفتگوهای فرهنگی
دکتر محسن الویری

گونه شناسی جریانهای فکری ایران و عرب؛ گام نخست برای گفتگو

در چنین اوضاعی و با پذیرش این مقدمات به نظر می رسد برای فهم و شناخت درست مشکل و پیدا کردن راه حل هیچ راهی جز گفتگو وجود ندارد.

ارتباطات میان فرهنگی
حسین رضی

ارتباطات میان فرهنگی (تاریخ، مفاهیم و جایگاه)

ارتباط میان فرهنگی، ارتباط میان مردمانی است که ادراکات فرهنگی و نظام نمادین آن بحدی از یکدیگر متمایز است، که پدیده‎های ارتباطی را متفاوت جلوه می‎دهد.

ارتباطات میان فرهنگی
قاسم کرباسیان

ارتباطات میان فرهنگی

ارتباط میان مردمانی که ادراکات فرهنگی و نظام نمادهایشان به اندازه‌ای گوناگون است، که می‌تواند در جریان ارتباط، ایجاد اختلال نماید، ارتباطات میان‌فرهنگی نامیده می‌شود.


امام موسی صدر
شریف لک زایی

امام موسی صدر و الزامات گفت و شنود

آزادی،‌ در صدر عناصر و الزامات گفت و شنود جای دارد. در اهمیت آن همین بس که سید موسی صدر آن را برترین ساز و کار فعال کردن همه توانایی‎ها و ظرفیتهای انسانی شمرده است.

گفتگوهای فرهنگی
دکتر محسن الویری

گونه شناسی جریانهای فکری ایران و عرب؛ گام نخست برای گفتگو

در چنین اوضاعی و با پذیرش این مقدمات به نظر می رسد برای فهم و شناخت درست مشکل و پیدا کردن راه حل هیچ راهی جز گفتگو وجود ندارد.

ارتباطات میان فرهنگی
حسین رضی

ارتباطات میان فرهنگی (تاریخ، مفاهیم و جایگاه)

ارتباط میان فرهنگی، ارتباط میان مردمانی است که ادراکات فرهنگی و نظام نمادین آن بحدی از یکدیگر متمایز است، که پدیده‎های ارتباطی را متفاوت جلوه می‎دهد.

ارتباطات میان فرهنگی
قاسم کرباسیان

ارتباطات میان فرهنگی

ارتباط میان مردمانی که ادراکات فرهنگی و نظام نمادهایشان به اندازه‌ای گوناگون است، که می‌تواند در جریان ارتباط، ایجاد اختلال نماید، ارتباطات میان‌فرهنگی نامیده می‌شود.