رویدادها

علیرضا معیری
رئیس هیأت مدیره مؤسسه:

بایدن با زبان تکریم و نه تهدید با ایران سخن بگوید

فشارها و تحریم‌های آمریکا هرچند خسارت‌هایی را به ایران وارد کرد اما موجب عقب‌نشینی تهران نشد بنابراین بایدن با زبان تکریم و نه تحریم با ایران سخن بگوید و رفتار کند.

دکتر محمدرضا زائری
دکتر محمدرضا زائری

برای گفتگو با مردم دنیا به روش امام صدر نیاز داریم

امروز که ما قرار است با جهان روبه‌رو شده و با همه انسانها گفتگو کنیم، امام موسی صدر و روش او اهمیت پیدا می کند.

داود فیرحی
دکتر رسول جعفریان

به احترام داود فیرحی

فیرحی با تمام توان و با استناد به هر نص و خبر دینی که می ‎یافت، در تلاش بود تا وجه انسانی و آزادیخواهانه دین را، به ویژه در بعد اندیشه سیاسی نشان دهد.

رونمایی از ترجمه کتاب

ادیان در خدمت انسان است

این اثر مجموعه ای از گفتار‌ها و مقالات امام موسی صدر در مجلدی با عنوان «ادیان در خدمت انسان» با ترجمه میرکو کولئونی به زبان ایتالیایی آماده انتشار است. ویرایش این اثر را رافائل مائوریللو بر عهده داشته است.


این اثر مجموعه ای از گفتار‌ها و مقالات امام موسی صدر با عنوان «ادیان در خدمت انسان» توسط میرکو کولئونی به زبان ایتالیایی ترجمه شده است و ویرایش آن را رافائل مائوریللو بر عهده داشته است.

رونمایی از ترجمه کتاب

ادیان در خدمت انسان است

دکتر رافائل مائوریللو، شیعه شناس و محقق ایتالیایی: متفکرانی چون امام موسی صدر، آیت الله بهشتی و آیت الله مطهری همگی بر ضرورت گفتگو تاکید داشتند. ما باید به اندیشه های آنها بازگردیم. این متفکران به ویژه امام موسی صدر، از مهمترین متفکران معاصر هستند و برای من ضرورت گفتگو و تاکید بر جایگاه اسلام را به عنوان دین تبیین کردند.  

دکتر کارلو چرتی، رایزن فرهنگی سابق ایتالیا در ایران گفت: امام موسی صدر ایرانی بوده و در قم به دنیا آمده بود. در فکرش این نبوده که قم مرکز شیعه است و در حالیکه سعی می کرده به گفتگو با ادیان مختلف می پردازد. موسی صدر نشان می دهد همه اقوام مختلف کنار هم قوی هستند.  

دکتر محمدرضا زائری نیز گفت: ما ایرانیها هیچگاه در طول تاریخ مانند امروز در معرض مواجهه با «دیگری» نبوده ایم. در این بزنگاه تاریخی که ارتباط با «دیگری» برای ما اهمیت پیدا کرده، اندیشه امام موسی صدر و کتاب «ادیان در خدمت انسان» باید به کتاب بالینی ما تبدیل شود. این کتاب به ما می آموزد که چگونه بدون حذف خودمان با دیگری دیالوگ کنیم. فقط در این حالت است که دیالوگ و گفتگو، سازنده و رشد دهنده می شود... 

علیرضا معیری
رئیس هیأت مدیره مؤسسه:

بایدن با زبان تکریم و نه تهدید با ایران سخن بگوید

فشارها و تحریم‌های آمریکا هرچند خسارت‌هایی را به ایران وارد کرد اما موجب عقب‌نشینی تهران نشد بنابراین بایدن با زبان تکریم و نه تحریم با ایران سخن بگوید و رفتار کند.

دکتر محمدرضا زائری
دکتر محمدرضا زائری

برای گفتگو با مردم دنیا به روش امام صدر نیاز داریم

امروز که ما قرار است با جهان روبه‌رو شده و با همه انسانها گفتگو کنیم، امام موسی صدر و روش او اهمیت پیدا می کند.

داود فیرحی
دکتر رسول جعفریان

به احترام داود فیرحی

فیرحی با تمام توان و با استناد به هر نص و خبر دینی که می ‎یافت، در تلاش بود تا وجه انسانی و آزادیخواهانه دین را، به ویژه در بعد اندیشه سیاسی نشان دهد.

رونمایی از ترجمه کتاب

ادیان در خدمت انسان است

این اثر مجموعه ای از گفتار‌ها و مقالات امام موسی صدر در مجلدی با عنوان «ادیان در خدمت انسان» با ترجمه میرکو کولئونی به زبان ایتالیایی آماده انتشار است. ویرایش این اثر را رافائل مائوریللو بر عهده داشته است.